A jövendölés megmutatja, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint mi várható!

Az Asztrológiáról röviden

Az asztrológia vagy csillagjóslás (görögül αστρολογία) kifejezés a görög asztron, ‘csillag’ és logosz, ‘szó, tudomány’ szavakból ered. Az ezoterikus tanok egyike, és feladata a bolygók állásából egy adott időpontban bekövetkezett esemény (legtöbbször egy személy születése) sorsának minél pontosabb meghatározása. Tudománytörténeti szempontból a csillagászat tudományának előfutára.

Az asztrológia kialakulását az európai hagyományok elsősorban Mezopotámia (Kr. e. 8. század), illetve Babilónia (Kr. e. 5. század) papságához kötik. Hasonlóan alakult ki az asztrológia Egyiptomban és Görögországban a 2. században. Európán kívül Indiában, Kínában, valamint az aztékoknál és a majáknál is alkalmazták.

Az Asztrológia lényege

Az asztrológia szimbólumrendszerként használja fel a bolygókat, a csillagokat, a csillagképeket. Általában az összes asztrológiáról (európai, kínai és közép-amerikai indián) elmondható, hogy az égbolt egy szakaszát, a zodiákust (az ekliptika alatt és felett 20-20°-nyi széles, összesen tehát 40° széles sáv) felosztja állatövi jegyekre, melyek az adott kultúra naptárát is meghatározzák. Különösen igaz ez a kínai naptárra. Az állatövi jegyeket társítani szokták a bolygók helyzetével is. Az ókorban öt bolygót ismertek, ezeket az öt alapvető jellemmel egyeztették. Az európai és a kínai asztrológia is kapcsolatot teremt az állatövi jegyek, jellemek és elemek között. Azonban míg Nyugaton négy elemet (föld, tűz, levegő, víz) ismernek, Kínában ötöt (föld, fém, fa, víz, tűz).
A „nyugati” néven elterjedt (babilóniai) asztrológiában 12 állatövi jegy, 10 bolygó (eredetileg csak hét, melybe szimbolikusan a Nap és a Hold is beletartozott) és 12 úgynevezett horoszkópház van. A 12 állatövi jegy neve egyezik az állatöv 12 csillagképével. Helyzetük azonban eltolódott, mivel a csillagképek nagysága változó, a jegyek azonban egységesen 30° kiterjedésűek. Mozgásukat az őszpont és tavaszpont eltolódásának iránya határozza meg. A Kos csillagjegy pl nem a Kos csillagképben van, hanem a Vízöntőben. Az asztrológiai házakhoz külön házszámítási módszerek tartoznak (például Placidus, Regiomontanus, Campanus módszerei). A házak, jegyek és bolygók helyzete illetve egymással bezárt szögkapcsolata alapján végeznek számításokat. Ezek együttes kölcsönhatásainak elemzésével lehet vizsgálni a szülött jellemét, illetve haladó fokon egyes életeseményeit, köznapi szóhasználattal: a „jövőjét”.

A horoszkóp

Az asztrológia vizuális megjelenítési formája a horoszkóp. A „horoszkóp” szó pontos jelentése: „óra-kép”, mely alatt a Nap, a Hold és a bolygók egy megadott időpontban a Föld egy megadott pontjáról látható (tehát látszólagos) elhelyezkedését értjük az állatövön. A vizsgált égitestek látszólagos égi pozíciójának pontos kiszámításához szükséges az alany születési éve, hónapja, napja, lehetőleg negyedórán belüli születési ideje és születési helye. Az úgynevezett újsághoroszkópok ezen adatok helyett csak a Nap zodiákusban elfoglalt állatövi jegy szerinti pozícióját tárgyalják, így ezek nem valódi horoszkópok.
Még kevéssé ismert az antropozófia által bevezetett úgynevezett asztrozófia.
Az asztrológiai tanításoknak számos értelmezése létezik.
Az asztrológia az ezoterika (ezoterikus tudás) egy alkalmazása, annak egy vetülete. Az asztrológia nézetei szerint a csillagok nem határozzák meg, determinálják az egyes ember életét, hanem csak egy lehetőséget biztosítanak bizonyos összefüggések felismerésére, az egyén belső természetének, illetve előtte álló „feladatainak” megismerésére. (Azon módszerek, melyek ugyanezt az eredményt nem a csillagok, hanem más segítségével érik el az ezoterika más-más területein találhatóak meg.) A megismert tények nem konkrét eseményeket írnak elő, nem a jövőt mondják meg, hanem azt, hogy az egyénnek milyen (általában jellemfejlődési) feladatai vannak, melyeket szabad akarata szerint valósíthat meg, vagy akár próbálhat elkerülni.
Az asztrológia szerint a születési horoszkóp (radix) mutatja a személyt legmarkánsabban meghatározó jegyeket, az egyénben rejlő lehetőségeket és az előtte álló feladatokat. Minél pontosabb időt vesz figyelembe a horoszkóp, annál aprólékosabb, részletesebb az eredmény, ezért igen jelentős eltérések mutatkozhatnak a csak a születés hónapját vagy napját figyelembe vevő (úgynevezett) horoszkópok és a percre pontosan kiszámított horoszkópok között, melyek nem csak a nap pozícióját, hanem az összes asztrológiai objektum helyzetét és kölcsönös elhelyezkedését is figyelembe veszik.
Mivel a horoszkóp egy adott „dolog” jellegzetességeit és várható „sorsát” próbálja meghatározni, ezért nem csak személyeknek, de bármilyen számunkra fontos eseménynek is lehetséges horoszkópot készíteni, például egy új, nagy feladat előtt (például: cégalapítás, vagy akár űrutazási program beindítása).
Az év felosztása a nyugati asztrológusok szerint:
Bak (december 22. – január 19.)
Vízöntő (január 20. – február 19.)
Halak (február 19. – március 20.)
Kos (március 21. – április 19.)
Bika (április 20. – május 20.)
Ikrek (május 21. – június 21.)
Rák (június 22. – július 22.)
Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)
Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)
Mérleg (szeptember 23. – október 22.)
Skorpió (október 23. – november 21.)
Nyilas (november 22. – december 21.)

Asztrológiai alapismeretek

A planéták

A bolygóknak mind van egy alapjelentése. Ez minden egyes horoszkópban más és más, hiszen a bolygók, egymáshoz képest, valamint a jegyekben, illetve a házakban is, tulajdonképpen mindig máshol állnak.

Jeleznek “jó” és “rossz” dolgokat is. Mivel minden horoszkópban más és más a helyzetük, ezért minden egyes horoszkópban ún. akcidentális (eseti) jelentésük van. Vagyis a teljes jelentésmezőből ki kell bontanunk az eseti jelentést.

FONTOS, hogy nincs jó és nincs rossz bolygó! Sem jótevő, sem kártékony bolygó! Pl. a Szaturnusz nem rossz, és a Vénusz nem jó. Ha a Szaturnusz diszharmonikusan jelentkezik, akkor persze pusztulással jár, azonban a harmonikus megélése önfegyelmet, jó értelemben vett szigort hoz. A Vénusz diszharmonikus megélése pedig igen rossz hatásokat, hisztériát, ízléstelenséget stb. hoz.

A planéták és jeleik sorban:

Nap: Nap - Sol
Hold: Hold - Luna
Merkúr: Merkur - Mercur
Vénusz: Vénusz - Venus
——-> Föld: Föld - Terra (Gaia, Gea, anyagként: Terra, Tellur)
Mars: Mars - Mars
Jupiter: Jupiter - Jupiter
Szaturn: Szaturn - Saturn
Urán: Urán - Uran (Herscher)
Neptun: Neptun - Neptun
Plútó: Plútó - Pluto

A Föld helye a Vénusz és a Mars között van, de nem számítunk vele, hiszen az egész számítás a Földre vetítve történik.

A Nap és a Merkúr között vélték megtalálni a Vulkán nevű bolygót. Nem számítható, távcsővel sem látható, de bizonyos asztrológiai iskolák számolnak vele.

A Mars és a Jupiter között rengeteg kisbolygó kering, valószínűszeg egy nagy bolygó volt régen, ami szétrobbant. Néhányat e kisbolygók közül figyelembe veszünk (klasszikus asztrológia). Ezek: Chiron (e.: kiron), Ceres, Juno, Vesta, Pallas. A Chiron az egyetlen, aminek van némi önálló jelentése.

Van még két pont, amik mindig egymással szemben vannak. Azok, ahol a Nap és ahol a Hold pályái keresztezik egymást. Ezek a Holdcsomópontok:
Felszálló Hold-csomópont: Felszálló Holdcsomópont, Sárkányfej - Caput Draconis (Sárkányfej, Caput Draconis)
Leszálló Hold-csomópont: Leszálló Holdcsomópont, Sárkányfarok - Cauda Draconis (Sárkányfarok, Cauda Draconis)

A Hold pályájának van még egy érdekes pontja. Minden planéta elliptikus pályán kering, annak meg két gyújtópontja van. A Hold ezen pontja a Fekete Hold, más néven Lilith, jele: Fekete Hold - Lilith. Úgy kapjuk meg a helyzetét, ha a Holdpálya Apogeumát, azaz a Földtől legtávolabbi pontját keressük meg.

Vannak még az ún. arab-pontok. Sokak szerint kicsi a jelentésük, nem igazán számítanak, ezért gyenge pontoknak is nevezik őket, azonban sok-sok esetben nagyon is figyelembe kell venni őket!
A legismertebb közülük a Szerencsepont, vagy Szerencsekerék, Pars Fortunae. Jele: Szerencsepont - Pars Fotunae

Az alap planétarendszer

Világító, vagy fő világító planéták

(természetesen tisztában vagyunk a valósággal, de ez a csoport neve)

Nap Nap - Sol

külső fény
tudatos
polaritás: +
életerő

Fizikai (asztronómiai) adatok

Átmérő: 1 392 000 km
Tengelyforgási idő: 25,3800 földi nap

Alapszavak

külső fény
tudatos
életerő

Polaritás

pozitív (+)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

A Király

harmonikusan megélve: bevilágít a saját fényével

diszharmonikusan megélve: pöffeszkedő, uralkodó, de a környezetétől követeli ki, hogy az legyen, nem magától/magából lesz az.

Hold Hold - Luna

belső fény
tudattalan
polaritás: –
lelkierő

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Földtől: 376 322 km
Átmérő: 3 476 km
Keringési idő a Föld körül: 27,32166 nap

Alapszavak

belső fény
tudattalan
lelkierő

Polaritás

negatív (-)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

harmonikusan: érzékenység, a lelki dolgok megélése, kifejezése

diszharmonikusan: szeszélyes, kiszámíthatatlan, lusta, bizalmatlan, zárkózott, érzelemmentes, képtelen a változásra, lélekbe való depressziós, vagy katatón bezárkózás.

Ős-, vagy személyes planéták

Merkúr Merkur - Mercur

tudomány
értelem
polaritás: 0
szellemi erő

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 57 909 347 km
Átmérő: 4 878 km
Keringési idő a Nap körül: 87,9684 földi nap
Tengelyforgási idő: 58,6462 földi nap

Alapszavak

tudomány
értelem
szellemi erő

Polaritás

semleges (0)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

Tiszta értelem, polaritásmentes. Alapesetben az ember tisztán mentális része: ész, értelem. Kommunikáció: írás, levelezés (elektronikusan már Uránusz!), beszéd. Tolmácsolás, kereskedelem. Görög megfelelő: Hermész. Szellemi alkalmazkodóképesség (slágfertisség, talpraesettség). Kézügyesség, szerszámhasználat (technikai ügyesség: Uránusz).

harmonikusan: jó tájékozódás, gondolkodás, helyes ítéletalkotás, jó felfogás, jó kommunikáció.

diszharmonikusan: csak részben jók a fentiek (pl. nincs a beszédének értelme, tartalma), ügyeskedés, blöff, mélység nélküli beszéd (pletyka), felszínesség, felületesség.

Vénusz Vénusz - Venus

művészet
érzelem
polaritás: –
művészi erő

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 108 204 161 km
Átmérő: 12 104 km
Keringési idő a Nap körül: 224,6954 földi nap
Tengelyforgási idő: 243,0200 földi nap

Alapszavak

művészet
érzelem
művészi erő

Polaritás

negatív (-)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

Érzelem, szeretet, szépség (mint igény, és mint teremtésének a képessége), egyensúly, béke, békeszeretet, művészet, diplomácia, ízlés, (mentális) tehetség, tartós összekapcsolódás (társ, társaság), türelem, hűség, mérték és minőség, fizikai egyensúly-érzék.

Diszharmonikusan: ízléstelenség, mértéktelenség, felületesség, giccs-fogyasztás, hiúság, felületes szórakozások, lustaság, türelmetlenség, önzés, piperkőcség (Plaza-fiatalok). Infantilis, veszekedős, “semmi sem jó neki”, válás, elszakadás, hűtlenkedés.

Mars Mars - Mars

sport
akarat
polaritás: +
fizikai erő

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 227 942 320 km
Átmérő: 6 794 km
Keringési idő a Nap körül: 686,9297 földi nap
Tengelyforgási idő: 24,630 földi óra

Alapszavak

sport
akarat
fizikai erő

Polaritás

pozitív (+)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

Erő, harc, kockázat-vállalási képesség, indulatok, szenvedélyek.

harmonikusan: pozitív erő, teremtő lendület, határozott, következetes, konfliktuskereső, de jól irányítva.

diszharmonikus: vakon felcsapóak ezek a tulajdonságok. Agresszivitás, kötözködés, brutalitás, verekedés, pusztítás, rombolás, szadizmus, mazohizmus

Sors-, vagy sorsformáló planéták

Jupiter Jupiter - Jupiter

növekedés, indukció
polaritás: +

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 778 327 954 km
Átmérő: 143 884 km
Keringési idő a Nap körül: 11,85657 földi év
Tengelyforgási idő: 9,9280 földi nap

Alapszavak

növekedés, indukció

Polaritás

pozitív (+)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

A tudós, az egyetemi tanár, a főpap útja, aki egyre több tudást halmoz fel.

Törvény, mint emberi törvény, jog.

Erkölcs, bölcsesség, kibontakozás, tágulás, bizalom, megbízhatóság, jólét, gazdagság, gyarapodás, nagyvonalúság, jóindulat, kegyelem, szerencse, filozófia, minden, ami tudás (ismeret), önbizalom, magabiztosság, felelősség, felelősségérzet, jóság, irgalmasság, megbocsátás képessége, belső rend, belső törvények, az igazság, mint törvénynek megfelelő kép.

diszharmonikusan: jellemtelen, álszent, gőgös, önelégült, pöffeszkedő, kóros önbizalom, lustaság, hatalomvágy, intolerancia, képmutatás, képtelen megbocsátani, a “nagyarcúság”.

Szaturn Szaturn - Saturn

elfogyás, redukció
polaritás: –

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 1 426 984 449 km
Átmérő: 120 536 km
Keringési idő a Nap körül: 29,4235 földi év
Tengelyforgási idő: 10,656 földi óra

Alapszavak

elfogyás
redukció

Polaritás

negatív (-)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

Csökkenés. Egyre kevesebbet, de egyre lényegesebbet tud, legjobb példája a zen mester.

Törvény, mint isteni, természeti törvények.

A pozitív redukció, desztilláció (pálinkafőzés!:), következetesség, lehatárolódás, fegyelem, önfegyelem, szigorú, kitartó, hűség (mint kitartás, nem érzelmi), állhatatos, bölcsesség (a végső lényeg tudása), pozitív magány, visszavonultság, hallgatás, külső forma, rend, szerénység, alázatos, szigorú, becsületes, kötelességtudó, türelmes (érzelemtől függetlenül), anyagi biztonság, takarékosság, célszerűség, “lassú” gondolkodás és beszéd, butának tűnik, túlélés, passzív kitartás (teknősbéka, sündisznó), “fát vághatsz a hátán”.

diszharmonikusan: sötétség (metafizikailag), depresszió, félelmek, szorongások, gátlások, komplexusok, negatív beállítottság, megkeseredettség, bizalmatlanság, merev, görcsös, fantáziátlan, hideg, előítéletekkel teli, érzelemtelenség, önkínzásig fajulható aszkétaság, semmi játékosság, semmilyen viccet nem ért.

Új, vagy transzcendens, vagy transz-Szaturn planéták

Urán Urán - Uran

mágikus tudomány (Asztrológia)
mentális, szellemi, intuíció, ötletek
polaritás: 0

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 2 870 993 138 km
Átmérő: 51 118 km
Keringési idő a Nap körül: 83,7474 földi év
Tengelyforgási idő: 17,2400 földi óra

Alapszavak

mágikus tudomány (Asztrológia)
mentális, szellemi, intuíció, ötletek

Polaritás

semleges (0)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

A Merkur felsőbb oktávja.

Demokratikus, elfogadó, semmi részrehajlás, barátság, tisztán mentális hűvösség, kicsit nem is emberinek, hanem robotszerűnek tűnik, polaritáshiány, ettől nem látszik egyértelműen a neme, szabadság-egyenlőség-testvériség, tiszta eszmei alapon való segítség, objektív, racionális, “hideg”, kifele irányuló módon szólista, pl. szociális munkás, közösségteremtő. Különösség, szokatlanság, eredetiség, hirtelen változások, villámcsapásszerű dolgok az életben, megvilágosodás. Kísérletezés, sebesség, száguldás, különösen a repülés (minden uranikus személy felnéz a repülőgép-zajra), kockáztatás (pl. Niagarán le (pláne fel- ! 🙂 csónakázni). Minden, ami groteszk, abszurd, feketehumor, racionális intuíció. empátia. A látás, passzívan szívja magába az információt.

Eszelős tudásvágy. Nagyon erősen a transzcendens felé, de tisztán racionálisan (asztrológia ilyen), ne kelljen hozzá hit, tehetség. Abszolút szabálytalanság, semmi, ami normális.

harmonikusan: önfeláldozó, közösségteremtő, uranikus humor, amivel minden helyzetben megnevettet bárkit (pl. az angol humor).

diszharmonikusan: szemrebbenés nélkül megöl, és közben figyel, hogy ez milyen.

Neptun Neptun - Neptun

mágikus művészet (mágia)
a láthatatlan világgal kapcs. érzelmek, gondolat-olvasás, álomfejtés, grafológia, kártyafejtés, inga, pálca
polaritás: –

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 4 497 077 431 km
Átmérő: 50 538 km
Keringési idő a Nap körül: 163,7232 földi év
Tengelyforgási idő: 16,1100 földi óra

Alapszavak

mágikus művészet (mágia)
a láthatatlan világgal kapcs. érzelmek, gondolat-olvasás, álomfejtés, grafológia, kártyafejtés, inga, pálca

Polaritás

negatív (-)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

A Vénusz felsőbb oktávja.

Láthatatlan dolgokhoz kötődés (Isten-szeretet), mindent összemos, határok feloldása. Fantázia, érzelmi átélés, nem verbális, kifejezetten érzelmi és művészi eszközökkel írja le a mondandóját. Az egész emberiséget érzi, “kozmikus tudat”. A hit, a hívők közössége. Felfogóképesség, hallás. Misztérium, titokzatosság, önátadás. Szeretet. Önfeláldozás, áldozatvállalás, hit, érzelmi alapú együttérzés, empátia. Érzelmi alapú törekvés a spiritualitás felé.

diszharmonikusan: teljes elszemélytelenedés, alárendelődés, áldozattá válás, “használj engem!”. Csak függésben tud létezni. Munkaalkoholizmus. Káosz, köd, zavaros függés, lebegés, vakhit, fanatizmus, érzelmi menekülés különböző szektákba, érzelmi függés a szektavezértől.

Plútó Plútó - Pluto

mágikus sport (alkímia)
“alkímiai” erő, telekinézis
polaritás: +

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 5 913 515 228 km
Átmérő: 2 324 km
Keringési idő a Nap körül: 247,9207 földi év
Tengelyforgási idő: 6,3872 földi nap

Alapszavak

mágikus sport (alkímia)
“alkímiai” erő, telekinézis

Polaritás

pozitív (+)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

A Mars felsőbb oktávja.

Nincs passzív fázisa, mindig ugrásra kész, egy égő gyújtózsinór. Mindig a dolgok megváltoztatására törekszik. A Mars deformál (bodybuilding), a Plútó transzformál (jóga). Főnixmadár, feltámadás. Minden, ami a lehetetlennel kapcsolatos: eljutni a Föld középpontjába, eljutni a 7. mennyországon túlra. Alapkérdése: “Miért?”. “Ez kevés!” Teremteni, megváltoztatni. A Sámán, a Mágus. A Nagy Átalakító.

diszharmonikusan: brutalitás, rombolás, az ösztönök brutális kirobbanása. Végletesség. Fura fanatizmus, mániákusság, inkvizíció

Az asztrológiai jegyek

Jelmagyarázat:
H: harmonikus
DH: diszharmonikus

Nagyon fontos, hogy a jegyek leírásaiban nincs semmi ítélet, pusztán tények felsorolása!

A jegyek összefoglaló táblázata (itt is):

jegy elem energia polaritás jel kezdete (kb.!)* vége (kb.!)*
Kos (Aries) tűz
Tűz - Ignis
kardinális
Kardinális - Cardinal
yang Kos - Aries MÁR.21. ÁPR.20.
Bika (Taurus) föld
Föld - Terra
stabil
Stabil - Fix
yin Bika - Taurus ÁPR.21. MÁJ.20.
Ikrek (Gemini) levegő
Levegő - Aer
változó
Változó - Labil
yang Ikrek - Gemini MÁJ.21. JÚN.21.
Rák (Cancer) víz
Víz - Aqua
kardinális
Kardinális - Cardinal
yin Rák - Cancer JÚN.22. JÚL.22.
Oroszlán (Leo) tűz
Tűz - Ignis
stabil
Stabil - Fix
yang Oroszlán - Leo JÚL.23. AUG.23.
Szűz (Virgo) föld
Föld - Terra
változó
Változó - Labil
yin Szűz - Virgo AUG.24. SZEP.23.
Mérleg (Libra) levegő
Levegő - Aer
kardinális
Kardinális - Cardinal
yang Mérleg - Libra SZEP.24. OKT.23.
Skorpió (Scorpio) víz
Víz - Aqua
stabil
Stabil - Fix
yin Skorpió - Scorpio OKT.24. NOV.22.
Nyilas (Saggitarius) tűz
Tűz - Ignis
változó
Változó - Labil
yang Nyilas - Saggitarius NOV.23. DEC.22.
Bak (Capricornus) föld
Föld - Terra
kardinális
Kardinális - Cardinal
yin Bak - Capricornus DEC.23. JAN.20.
Vízöntő (Aquarius) levegő
Levegő - Aer
stabil
Stabil - Fix
yang Vízöntő - Aquarius JAN.21. FEB.18.
Halak (sgnpisces) víz
Víz - Aqua
változó
Változó - Labil
yin Halak - Pisces FEB.19. MÁR.20.

*: a megadott dátumok csak körülbelüli értékek, minden évben külön megállapítandó a pontos időpont!

Az asztrológiai fényszögek (aspektusok)

A fényszögek a horoszkópban a planéták közötti távolságot jelentik, az ekliptikán mérve, fokban számolva. Így végülis mondhatnók, hogy minden planéta fényszögben van egymással, azonban mégsincs így. Valamiért kizárólag a 360 fokos kör bizonyos egész számokkal való osztásával keletkezett fényszögek értelmezhetők, és azok közül is vannak az ősi, erős fényszögek (konjunkció, oppozíció, trigon, kvadrát, szextil), és vannak a “modern”, gyenge fényszögek.

Az itt következő táblázatban az asztrológia által használt fényszögeket veszem sorra.

név jel képzés érték jelleg, jelentés típus
konjunkció
(együttállás)
Együttállás - Conjunctio 360/1 360, vagy   0 fok A konjunkcióban levő planéták azonos fokon és jegyben vannak, egymással együtt állnak. A planéták jelentéstartalma egybemosódik, együtt hat. Az általuk jelölt dolgok egységét jelenti. ösi, erős fényszög
oppozíció
(szembenállás)
Szembenállás - Oppositio 360/2 180 fok Az oppozícióban levő planéták azonos fokon vannak, de hat jegy távolságban vannak, egymással szemben állnak. A planéták jelentéstartalma egymással szemben áll, lényegében kizárja egymást. Az általuk jelölt dolgok egyszerre való megvalósítása szinte elképzelhetetlen. ösi, erős fényszög
trigon
(harmadfény)
Harmadfény - Trigon 360/3 120 fok A trigonban levő planéták azonos fokon vannak, de négy jegy távolságban vannak. A trigon egy könnyű fényszög, a trigon kapcsolatban levő planéták minden akadály nélkül hatnak egymásra. Figyelem! Ez nem azt jelenti, hogy boldogságot ad! Persze lehet egy, az életben kellemes “hatása” is, de ugyanúgy lehet könnyű “kiváltója” pl. egy szívinfarktusnak is! Mivel ennyire könnyű fényszög, az általa összekötött planéták jelentéseinek megéléséért nem kell tenni semmit, így aztán nem is tanít semmire, nem lehet belőle tanulni. ösi, erős fényszög
kvadrát
(negyedfény)
Negyedfény - Quadrat 360/4  90 fok A kvadrátban levő planéták azonos fokon vannak, de három jegy távolságban vannak. A kvadrát egy nehéz fényszög, a kvadrát kapcsolatban levő planéták erős akadályokkal hatnak egymásra. Figyelem! Ez nem azt jelenti, hogy boldogtalanságot ad! Mivel nehéz fényszög, az általa összekötött planéták jelentéseinek megéléséért sokat kell tenni, dolgozni, így sokat lehet belőle tanulni, ez egy nevelő, tanító fényszög. ösi, erős fényszög
kvintil
(ötödfény)
Ötödfény - Quintil 360/5  72 fok A kvintilben levő planéták már nincsenek azonos fokon sem.
A gyakorlati asztrológiában eddig nem szerepeltették, mivel nem jelöl effektív hatást valamilyen határozott irányban, mint a többi aspektus, és mert a működésbe léptetéséhez a személy szabad akarati impulzusa szükséges, hogy az e fényszöggel összekötött két planéta által jelölt princípiumokat valamilyen formában “jól”, vagy “rosszul” összekapcsolja. E nélkül akár az egész élet folyamán is hatástalan marad.
modern, gyenge fényszög
szextil
(hatodfény)
Hatodfény - Sextil 360/6  60 fok A szextilben levő planéták azonos fokon vannak, de két jegy távolságban vannak. A szextil egy félkönnyű fényszög, az ilyen kapcsolatban levő planéták könnyen, de kisebb nehézséggel hatnak egymásra. ösi, erős fényszög
szeptil
(hetedfény)
360/7 nem egész Mivel a héttel való osztás nem ad egész számot eredményül, így ez a fényszög nem létezik. nem használatos fényszög
oktil
semiquadrat
félkvadrát
(nyolcadfény)
Félkvadrát, nyolcadfény - Semiquadrat 360/8  45 fok A félkvadrátban levő planéták 45 fok távolságra vannak egymástól, “hatása” a kvadrátéhoz hasonló, “nehéz” fényszög. modern, gyenge fényszög
nonil
(kilencedfény)
360/9  40 fok A kilencedfényben levő planéták 40 fok távolságra vannak egymástól. nem használatos fényszög
decil
(tizedfény)
Tizedfény - Decil 360/10  36 fok A tizedfényben levő planéták 36 fok távolságra vannak egymástól.
A gyakorlati asztrológiában eddig nem szerepeltették, mivel nem jelöl effektív hatást valamilyen határozott irányban, mint a többi aspektus, és mert a működésbe léptetéséhez a személy szabad akarati impulzusa szükséges, hogy az e fényszöggel összekötött két planéta által jelölt princípiumokat valamilyen formában “jól”, vagy “rosszul” összekapcsolja. E nélkül akár az egész élet folyamán is hatástalan marad.
modern, gyenge fényszög
.
(tizenegyedfény)
360/11 nem egész Mivel a tizeneggyel való osztás nem ad egész számot eredményül, így ez a fényszög nem létezik. nem használatos fényszög
szemiszextil, félszextil
(tizenkettedfény, félhatodfény)
Tizenkettedfény avagy Félhatodfény - Semisextil 360/12  30 fok A tizenkettedfényben levő planéták azonos fokon, de egy jegy, azaz 30 fok távolságra vannak egymástól. A lassú, intenzív és tudatos fejlődés fényszöge, állandó jelleggel, lsaasn csiszolja az ember lelkét, nevelő “hatású” fényszög. modern, gyenge fényszög
tredecil
három-tizedfény
Három-tizedfény - Tredecil 360/10*3 108 fok A tredecilben levő planéták 108 fok távolságra vannak egymástól.
A gyakorlati asztrológiában eddig nem szerepeltették, mivel nem jelöl effektív hatást valamilyen határozott irányban, mint a többi aspektus, és mert a működésbe léptetéséhez a személy szabad akarati impulzusa szükséges, hogy az e fényszöggel összekötött két planéta által jelölt princípiumokat valamilyen formában “jól”, vagy “rosszul” összekapcsolja. E nélkül akár az egész élet folyamán is hatástalan marad.
modern, gyenge fényszög
Szeszkvikvadrát
másfél-negyedfény
Szeszkvikvadrát - Sesquiquadrat 360/4*3 135 fok A szeszkvikvadrátban levő planéták 135 fok távolságra vannak egymástól, “hatása” a kvadrátéhoz hasonló, “nehéz” fényszög. modern, gyenge fényszög
bikvintil
két-ötödfény
Bikvintil - Biquintil 360/10*3 144 fok A bikvintilben levő planéták 144 fok távolságra vannak egymástól.
A gyakorlati asztrológiában eddig nem szerepeltették, mivel nem jelöl effektív hatást valamilyen határozott irányban, mint a többi aspektus, és mert a működésbe léptetéséhez a személy szabad akarati impulzusa szükséges, hogy az e fényszöggel összekötött két planéta által jelölt princípiumokat valamilyen formában “jól”, vagy “rosszul” összekapcsolja. E nélkül akár az egész élet folyamán is hatástalan marad.
modern, gyenge fényszög
kvinkunx
(ötjegyfény)
Ötjegyfény - Quincunx 360/12*5 150 fok A kvinkunxban levő planéták azonos fokon, de 5 jegy, azaz 150 fok távolságra vannak egymástól. Nehéz fényszög, hatása hasonló a szembenálláséhoz, csak éppen rejtett, nem nyilvánvaló. Más értelmezés szerint lehetőséget ad arra, hogy éljünk az elmulasztott lehetőségekkel és elvégezzük azt a feladatot, melyet eddig nem tettünk meg. Lehetőség, hogy ismét aktivizáljuk magunkat. A lassú, intenzív és tudatos fejlődés fényszöge, állandó jelleggel, lsaasn csiszolja az ember lelkét, nevelő “hatású” fényszög. modern, gyenge fényszög

Az asztrológiai házak

Az asztrológia a horoszkópot felosztja házakra. Mindegyik házhoz tartoznak bizonyos életterületek, és ebből lehet következtetni, hogy pl. az illető azon életterülete hogyan alakul az élete során, attól függően, hogy a születésekor milyen jegy, illetve planéta|planéták vannak az adott házban, valamint abból, hogy a későbbiekben milyen planéták mikor és milyen állapotban kerülnek bele…

A házakra sorszámuk szerint hivatkozunk egytől tizenkettőig. Írásban a sarokházakat római számmal, a többieket arab számokkal írjuk:
I., 2., 3., IV., 5., 6., VII., 8., 9., X., 11., 12. házak.

Sarokházak azok, amelyek a főtengelyek egyik végénél kezdődnel, így az AC-nél kezdődik az I. ház, az IC-nél a IV. ház, a DC-nél a VII. ház és a MC-nél a X. ház.

Követő házak azok, amelyek követik a sarokházakat, nem határosak egyik főtengellyel sem: 2., 5., 8., 11. házak.

Hanyatló házak azok, amelyek vége valamely főtengelynél van: 3., 6., 9., 12. házak.

Rengeteg féle házszámítási módszer létezik, természetesen mindegyiknek az a lényege, hogy meghatározza azt, hogy melyik ház hol kezdődik. A legelterjedtebbek manapság a Placidus, a Regiomontanus, a Koch és az Egyenlő házak rendszere

A házak részletezése

Az I. ház

Sarokház, csúcsa az Ascendens (AC, a felkelőpont).

Keleti szegmens, maszkulin jellegű, nappali.

Színe a fehér.

Az egó (a szerep) milyenségére, a belső adottságokra (és ettől a külsőre is!), a személyiségre utal, ezért szokás személyiség-háznak is nevezni (a VII. házzal együtt).

Kérdőhoroszkóp esetén ez jelzi a kérdezőt, a kezdeményezőt, üzleti ügyeknél az ajánlattevőt.

Az önmegértés, önbizalom, temperamentum, a lelki és fizikai alkat, életvitalitás.

Mundán megfelelője a Kos (Mars-hatás).

Mundán horoszkópban jelzi az országot, annak népességét, egészségét, általános állapotát.

Ős-horoszkóp beli megfelelője az Oroszlán (Nap-hatás).

A 2. ház

Követő ház.

Keleti, észak-keleti irányt jelez, feminin, éjjeli jellegű.

Az anyagi eszközökre, képességekre utal.

Az egyén viszonya a pénzhez, a tulajdonhoz, a biztonsághoz.

Kérdőhoroszkópokban az ingó vagyonra, vagy vagyongyarapodásra utal, illetve eseményeknél a kezdeményező segítőire. Üzleti ügyekben az ajánlattevő anyagi helyzetét mutatja meg.

Mundán megfelelője a Bika (Vénusz-hatás).

Mundán horoszkópban jelzi az ország, a nemzet vagyonát, pénzügyi helyzetét, a rendelkezésre álló erőforrásokat, a kincstárt, a bevételeket, és a tartozásokat.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Szűz (Merkur-hatás).

A 3. ház

Hanyatló ház.

Észak-keleti irányt jelöl, férfias, éjszakai jellegű.

Színe a sárga.

A magánszférához, rokonokhoz, szomszédokhoz, munkatársakhoz való viszonyt jelzi, valamint a kisebb (rendszeres, vagy rövid távú, vagy belföldi, vagy kikapcsolódás, öröm érdekében tett) utazásokra utal.

Kérdőhoroszkópban is ezeket jelzi, valamint a közvetlen környezetet, elutazási szándékot.

Mundán megfelelője az Ikrek (Merkúr-hatás).

Mundán horoszkópban a posta, a sajtó, a sajtószabadság, a hírek, az úthálózat, a tömegközlekedés, a közvélemény, az elemi oktatási rendszer, a hazai propaganda.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Mérleg (Vénusz-hatás).

A IV. ház

Sarokház, csúcsa az Imum Coeli (IC, az ég alja).

Északi szegmens, a Föld sarka. Kardinális, feminin jellegű.

Színe a piros.

A gyökerek, az eredet. A családi vagyonra, a szerencsére utal.

Az otthon, az eredet, az alapok. Az apa, a szülőföld, az ingatlan. Az életkezdet és a hagyományok. És az életvég.

Kérdőhoroszkóp esetén minden ügy végső kimenetele, az otthon elkutyult saját dolgok.

Mundán megfelelője a Rák (Hold-hatás).

Mundán horoszkópban jelzi az ország földjét, a föld birtokosait, a mezőgazdaságot, a bányászatot, és ezen területek dolgozóit. Jelzi még az éves termelést, termést, épületeket, ingatlanpiacot.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Skorpió (Mars-hatás).

Az 5. ház

Követő ház.

Észak, észak-nyugati irányt jelez. Maszkulin jellegű.

Színe a fekete, a fehér, ezek dominó- és pepita-mintázata, valamint a méz-szín.

A vágyakra, az örömökre utal. A belső hajtóerő, vitalitás, kreativitás, vágyak és célok. A szerencse, a szerencsejátékok, az életörömök, a gyermekek, a szexuális ösztönök háza.

Kérdőhoroszkópban a gyermekáldás esélyei, terhesség, terhes nő, a kérdező gyermekei, vagy|és öröme.

Mundán megfelelője: az Oroszlán (Nap-hatás).

Mundán képletekben jelzi az ország születési arányát, a gyermekekkel kapcsolatos szociális kérdéseket.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Nyilas (Jupiter-hatás).

A 6. ház

Hanyatló ház.

Nyugati, észak-nyugati irány. Feminin jellegű. Sötét ház. Mala fortuna, azaz balszerencsés ház az antik elnevezése.

Színe a grafitszürke és a sötét színek.

A mindennapi (kuli) munkára, valamint a betegségekre utal. A környezethez való alkalmazkodás. A munka, a szolgálat, a próbatételek és az egészség háza.

Kérdőhoroszkópban jelzi a kliens betegségét, munkáját, mesterségét. Ide tartoznak a munkavállalók, a kérdező szolgálatára levők. Jelenti még a kis állatokat is, juh méretig.

Mundán megfelelője a Szűz (Merkúr-hatás)

Mundán horoszkópban jelöli a civil szolgálatot, a besorozott katonákat, az önkéntes rendfenntartókat, valamint a közigazgatási dolgozókat. Az ország élelmiszer-tartalékai, ezzel foglalkozók, valamint az írások tárolói.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Bak (Szaturn-hatás).

A VII. ház

Sarokház, csúcsa a Descendens (DC, a lenyugvópont).

Nyugati szegmens, maszkulin jellegű.

Színe az éjfekete.

A “Te”, a társaságra, a társadalom többi tagjára utal. Az én megjelenése a társadalomban, kapcsolatokban, a partnerkapcsolatokban, a házasságban és az üzleti élet területén.

Kérdőhoroszkóp esetén a különböző társulások, kapcsolatok (mindegy milyen jellegűek!). Adásvételnél a másik felet jelzi. A nyílt ellenségek, háború jelzője is. Ide tartoznak a törvényen kívüliek is, és a szökevények. Mutatja, hogy a keresett tárgy megkerül-e. Az út célja. Az asztrológust is jelöli, ha nem ő maga a kérdező.

Mundán megfelelője a Mérleg (Vénusz-hatás).

Mundán horoszkópban jelzi az ország válási arányát, a közellenségeket, az ország ellenségeit, hogy béke, avagy háború várható-e. Megállapodások, szerződések más nemzetekkel.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Vízöntő (Szaturn-hatás).

A 8. ház

Követő ház.

Nyugati, dél-nyugati irányt mutat. Feminin jellegű. Sötét ház.

Színe a haragos-, vagy méreg-zöld, a sötét színek.

Öröklés, hozomány, mások pénze (VII. ház második háza). A közvagyon, adók, krízisek, örökség, veszteségek, szerződések. A halál nemét, helyét és módját, a más halálához való viszonyt mutatja.

Horariban az elhunyt birtoka, végrendelete. A másik fél erőforrásai, anyagi helyzete.

Mundán megfelelője a Skorpió (Mars-Plútó-hatás).

Mundán képletekben jelöli az ország adóhivatalát, a nemzeti adósságot, a nemzetközi hitelképességét, külországokkal való pénzügyi kapcsolatokat. Az ország, a nemzet tragédiái, halálozási statisztikája. Az ellenség erőforrásai, illetve szövetségesei.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Halak (Jupiter-hatás).

A 9. ház

Hanyatló ház.

Déli, dél-nyugati irány. Maszkulin jellegű.

Színe a zöld és a fehér.

A morál. A társadalom, a törvény, a vallás, a filozófia és az ideológia szabályai. Már az ősi időkben is “Isten háza”-ként emlegették. Jelzi a nagyobb (hosszabb távú, vagy külföldi, vagy nem öröm érdekében tett, azaz zarándok-, vagy tanulmány-) utazásokat is. Jelöli még a turistákat, a külföldieket, a külkereskedelmet, a felfedezőket, a felfedezést, a zarándokokat, bizonyos kalandorokat.

Jelzi még az álmokat, látomásokat, a világnézeteket, és az asztrológiát. A magasabb tanulmányokat, az erre való törekvést, a felsőszintű oktatási intézményeket és a tanulás eszközei, az ösztöndíj.

Horariban jelzi a peres, jogi természetű ügyeket, a kezdeményező ügyvédeit, illetve a másik fél iratai, szerződései, jogi tanácsai.

Mundán megfelelője a Nyilas (Jupiter-hatás).

Mundán horoszkóp esetén jelzi az ország ideológiai hovatartozását, az egyházat, a legfelsőbb ügyészséget, a felsőoktatást és annak helyzetét, a külügyeket. Az ország jogi állapota is itt található. Ellenségeskedés (háború) esetén az ellenség propagandája.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Kos (Mars-hatás).

A X. ház

Sarokház, csúcsa a Medium Coeli (MC, az ég közepe).

Északi szegmens. Feminin jellegű.

Színe a piros és a fehér.

A Cél, a tartalom, az eredmények. A társadalomban elfoglalt pozíció, a hivatás, foglalkozás, elismertség. A “Dicsőség háza”.

Családban ez a ház jelzi az anyát.

E ház jelzi még a feletteseket, felettes hatalmakat, vezető személyeket.

Horariban mutathatja a bírót jogi ügyekben. Üzletkötéseknél itt van az üzlet tárgyának az ára.

Mundán megfelelője a Bak (Szaturn-hatás).

Mundán horoszkópban e ház jelzi az uralkodót (királyt, királynőt), az ország legfőbb vezetőit, a felső tízezret, az arisztokráciát, minden olyan hatóságot, amely érvényt szerez a törvényeknek. A nemzet hírneve a világban, valamint a belkereskedelem.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Bika (Vénusz-hatás).

A 11. ház

Követő ház.

Dél, dél-keleti irány. Maszkulin jellegű.

Színe a sárga, sáfránysárga.

Anyagi remények, azok megvalósítása, barátság, barátok, vágyak, remények, lelki közösségvállalás, humanitárius cselekedetek az emberiség érdekében. Az élethelyzetek megoldásának módjai. A mostoha- (nevelt) gyermekek.

Mint minden követő ház, mutatja a megelőző sarokház (itt a X.) erőforrásait, azaz a hivatásból eredő előnyök, hátrányok, a sikerhez adódó barátokat, segítőket, vagy éppen akadályozókat. Mutatja a társaságokat, szövetségeket.

Horariban adásvételnél pl. jelzi a felek által elfogadott közvetítőket. Itt van az üzletből származó jövedelem is, de az anya (X. ház) pénze is.

Mundán megfelelője a Vízöntő (Szaturn-Urán-hatás).

Mundán képletekben itt található az ország “uralkodójának” segítőit, a tanácsokat (tanács, mint testület!). Ide tartoznak a baráti, illetve a szövetséges országok is.

Ős-horoszkóp beli megfelelője az Ikrek (Merkur-hatás).

A 12. ház

Hanyatló ház.

Keleti, dél-keleti irány. Feminin jellegű. Sötét ház.

Színe a zöld.

Bajokra, sorscsapásokra, krónikus betegségekre utal. Az ihletek, transzcendencia, elkülönültség (önszántú, pl. remete), elzártság (kényszerű, pl. börtön), akadályok, félelmek. Titkos barátságok, médiumi képességek. A sorscsapások, a karmikus akadályok háza. Az egyén ezekből tanulhat a legtöbbet, ezáltal a legnagyobb fejlődési lehetőséget kínálja. A végzet kényszerítő helyzeteit, próbáit hordozza magában.

Minden dolog ide tartozik, amit az ember azért követ el, hogy a saját életét nehezítse, bonyolítsa, azaz az önmaga ellen elkövetett bűnök, az önpusztítás háza. Ide tartoznak a rejtett, homályos, ködös dolgok, minden, amit el szeretne rejteni az illető. Még maga elől is!

Horariban mutatja a rejtett rosszakarókat, titkos ellenségeket, rejtett ügyeket, ügyleteket, besúgókat, családi botrányt.

Miszticizmus, alvás, sejtelmek, önzetlen áldozatvállalások, missziók, valamint a tengeren-, óceánon túli nagy utazások.

Mundán megfelelője a Halak (Neptun-hatás).

Minden horoszkópban itt találhatók a zárt intézmények, mint pl. a kórház, különböző zárt gyógyintézetek, börtönök. Az állam titkos ellenségei (bel- és külföldi is), kémek, titkos ügynökök, szabotőrök. Titkos, okkult társaságok. De ide tartoznak az ország karitatív szervezetei is, illetve minden segítségre szoruló állampolgár is.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Rák (Hold-hatás).

Written on február 19th, 2012 , Jövendölés

Mágia és boszorkányság is proudly powered by WordPress and the Theme Adventure by Eric Schwarz
Entries (RSS) and Comments (RSS).

Mágia és boszorkányság

WICCA Hitvilág