A jövendölés megmutatja, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint mi várható!


A tévhitekkel ellentétben nem csak a jobb vagy bal tenyeret tanulmányozza egy gyakorlott tenyérelemző! A legjobb, ha mindkét kezet górcső alá vesszük, hogy a lehető legösszetettebb képet kapjuk a tulajdonosról. Ennek oka, hogy a bal tenyérből elsősorban a magunkkal hozott és a múltra vonatkozó információk olvashatók ki, míg a jobb tenyér azt mutatja meg, hogy mit kezdtünk a magunkkal hozott és múltbéli adottságokkal, tehát a jelenlegi állapotról és a jövőben várható eseményekről tudósít. 

 

Tenyérjóslással kapcsolatban keress bátran a 30/408-4484-es telefonszámon, vagy a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken!

 

A Szívvonal jellemzői:

 • Sima, tiszta szívvonal: olyan kiegyensúlyozott személyt mutat, akinek úgy az érzelmi, mint a fizikális élete harmonikus, és megfelelőnek mondható. Egyenes, tisztajellemű, gazdag érzelemvilágú társ és barát.
 • Ha a vonal rövid, de mély és jól látható, akkor érzelmileg sivár, hamar kiégő, szellemileg érdektelen, önmagával foglalkozó egyént láthatunk.
 • Széles, vastag, közepes hosszúságú vonal túlzott nemi érzékenységet, fokozott szerelmi vágyat tételez fel.
 • A mély, hosszú vörös vonal szenvedélyről árulkodik, olyan szenvedélyről, melyben nem elegendő tulajdonosának egyetlen partner, hanem -bevallottan vagy titokban – több partnerrel is kapcsolatot tart.
 • Amennyiben a vonal nagyon sötét és nagyon széles, akkor kimondott kegyetlenségre találunk utalást. Az ilyen személy szokta partnerét érzelmileg vagy fizikálisan nagyon meggyötörni.
 • Mély és láncolatos vonal olyan személyről árulkodik, aki a kapcsolatban nagyon sebezhető és érzékeny.
 • Vékony, halvány Szívvonal szexuális gyengeséget jelez. Gyenge partner az ilyen típusú ember az ágyban.
 • Cérnavékonyságú vonal esetében közömbös és önző szerelmi partnerre találunk. Az ilyen emberek életét könnyen meghatározhatja a homoszexualitás, esetleg fogékonyak lehetnek különféle szexuális aberráltság iránt is.
 • Rövid, kicsi vonalakból álló Szívvonal maradiságra, szellemi kapacitás hiányára utal. Ilyen vonalak találhatók a meddő férfiak és nők tenyerében is.
 • Lánc alakú Szívvonal nehéz gyerekkorral rendelkező, könnyen sérülő személyiséget mutat. Romantikusan vonzódnak az emberekhez általában, és ha érzéseiket nem viszonozzák, kétségbeesnek. Viszont minden gondolatát lesik, kitalálják a másik félnek.
 • Töredezett, rendezetlen, láncolatos vonal labilis személyiségeket mutat, aki nem mer vagy nem akar a másikban megbízni, mert nem mer igazán hinni benne. Ők azok, akik kihasználják partnerüket, érzelmi kapcsolatok helyett maximum csak flörtre, futó kalandokra vállalkoznak.
 • Minél hosszabb egy vonal, annál erősebbek, melegebbek az érzések. Természetes, hogy a Szívvonal hiányában szenvedők minden érzésüket az észből, józan megfontolásukból merítik, azaz igencsak ridegek, szívtelenek, érzelemszegények.
 • Mélyen a tenyér közepén haladó vonal óvatos, zárkózott, érzelmeit ki nem mutató személyre utal, akinek érzései ugyan mélyek, szerelmében érzéki, de nehezen teremt érzelmi, szerelmi kapcsolatot. Emiatt általában kevés is a szerencséjük a szerelemben. Az ilyen emberek azt várják, hogy partnerük nyilatkozzon, kezdeményezzen először, és csak ezután nyilatkoznak meg ők is.
 • Ha a vonal az ujjak alatt, az ujjtövekhez közel halad, úgy szenvedélyes, robbanékony szerelmű, könnyen felizgatható természetű személyt láthatunk, aki nagyon könnyen szerelemre gyullad, és azt ki is mutatja, nem titkolja.
 • Minél közelebb húzódik a mutatóujj tövéhez a vonal, annál boldogabb és stabilabb lesz az illető házassága.
 • Ha eléri a mutatóujj tövében lévő ráncot, akkor izgató és hatékony lesz ugyan a házasság, de tulajdonosa nem a legjobb helyet fogja elfoglalni az életben.

Tenyérjóslással kapcsolatban keress bátran a 30/408-4484-es telefonszámon, vagy a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken!

A Fejvonal jellemzői:

 • Hosszú, finoman meghajló, jól formált fejvonal, amely éppen az életvonal felett kezdődik. Erős intellektust, bizonyos fokú függetlenséget és realista hozzáállást jelez.
 • Rövid, egyenes fejvonal, a Szaturnusz-ujj fölött végződik. Nagyon praktikus, két lábbal a földön járó stílusú, jó összpontosítást és jó emlékező- tehetséget, de kevés fantáziát mutat.
 • Egyenes, mély tenyéren végighaladó vonal. amely majdnem kettévágja. Erős akaraterőt jelez, olyan valakit, aki többre tartja az észt az érzelemnél és érzelmeit elnyomja, ha törekvéseinek ez kedvez.
 • Hosszú, lejtős vonal, amely a tenyér végén a Holddombnál végződik. Gyenge összpontosítást, de jó önkifejezést és fantáziát jelez; valószínűleg nagyon kreatív személyiség.
 • Jól körülírt fejvonal, amelyet apróbb jelek nem zavarnak. A Merkúr-ujj közepe feletti ponton végződik. Gyakorlatias, módszeres, önbizalommal teli és az ambiciózus, kiegyensúlyozott életképpel.
 • A fejvonal induláskor az életvonalhoz kötődik. Óvatos, konzervatív természetre utal; bizonyos mértékig gátlásosságra. Minél hosszabb a kötődés, annál érzékenyebb tulajdonosa mások vágyaival szemben, és annál nehezebb számára elérni a függetlenséget.
 • Ha a fejvonal az életvonalon belül kezdődik, az gátlásos szemé1yiségre utal, olyan valakire, akiből hiányzik az önbizalom, nem tudja magát szabadon kifejezni, ezért néha ésszerűtlenül viselkedik.
 • A fejvonal magasról indul, a Jupiter-dombról. Ez magas intellektust és jó emlékezőtehetséget jelez, becsületességet és őszinteséget. Vezetésre alkalmasság, jó szervezőképesség és gyors felfogás is jellemzi.
 • Jól látható fejvonal villás elágazással kétszeres tehetségre utal. Szellemi és gyakorlati kreativitás, tehát tulajdonosa két foglalkozást is űzhet, vagy különleges alkalmakkor hasznosíthatja alkotótehetségét.
 • Láncos és bodros, számos közbenső jellel arra utal, hogy tulajdonosa nem képes tisztán vagy logikusan gondolkodni, esetleg átmeneti rossz egészségi állapot, gond vagy stressz miatt. Ha ez az állapot elmúlik, a fejvonal jól formálttá és erősebbé válhat.
 • A dupla fejvonal ritka; különösen mindkét kézen. Tulajdonosa párhuzamosan kettős életet követ. Lehet, hogy két különböző foglalkozást űz, vagy két különböző otthona és életstí1usa van munkája miatt. Mindenképpen szokatlan tehetségre utal.
 • Kisebb elágazások a fejvonalon olyan incidensekre utalnak, amelyek fé1beszakították tulajdonosa fejlődését. Az emelkedővonalak azonban azt jelzik, hogy történnek erőfeszítések a visszaesések ellensúlyozására és általában véve a körülmények megjavítására.

Tenyérjóslással kapcsolatban keress bátran a 30/408-4484-es telefonszámon, vagy a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken!

Az Életvonal jellemzői:

 • Közel fut életvonal a hüvelykujjhoz, akkor agyafúrt, üzleties gondolkodást mutat. Jól tud titkot tartani, ezért problémáit sem köti mások orrára. A derékszögben metsző vonalak komoly nehézségeket jeleznek. A sorsvonalba futóak pedig lakhelyváltozást mutathatnak.
 • Vastagon körülöleli a hüvelykujjat, akkor jó kapcsolatteremtő vagy, széles érdeklődési körrel rendelkezel. Ha egyenes, mély és jól látható, sima életutat jelez. Amennyiben bizonyos pontokon elhalványodik, az valamilyen gyengülésre utal.
 • Rövidnek látszik, ilyen esetekben az életvonalat gyakran köti össze egy halvány vonal a sorsvonallal, amely sokszor kivándorlást jelez. Hogy milyen messzire, arra a sorsvonal és az életvonal közötti távolságból következtethetünk.
 • Rövid, és megtörik, ha megvan a sorsvonallal összekötő „szál”, ez szintén utalhat arra, hogy valaki a szülőhelyétől igen távol kerül. A törés valamilyen jelentős változást jelez, előfordulhat például, hogy váratlanul meggazdagszol.
 • Kettős az életvonal, annak a jele, hogy valaki hajlamos kettős életet élni: egy hétköznapit és egy annál jóval izgalmasabbat is. Ha a kettősség csak a kezdeti szakaszon jelenik meg, akkor kihasználatlan lehetőségről van szó.
 • kettéágazó életvonal alsó felében a kettéágazás egy felnőttkorban meghozott nehéz döntésről tanúskodhat, amely jelentős környezetváltozást hoz. Ha a leágazás vagy mindkét ág erőteljes, az helyes döntést valószínűsít.
 • Ha visszahajlik a hüvelykujj alá, akkor általában olyan emberek tenyerén található, akik munkájukból adódóan sokat utaznak, de fontos számukra a család, s mindig örömmel térnek haza. De képesek arra is, hogy bárhol otthont teremtsenek maguknak.
 • A hüvelykujjtól távolodva ér véget. Kalandvágyó természet, szeret jönni-menni, keresi az izgalmat és a különleges élményeket. Ebben az esetben a kezdeti szakaszon az életvonal gyakran kapcsolódik a fejvonalhoz, ami nagy önbizalomról is árulkodik.
 • magasról induló, azokra jellemző, akik rendkívül céltudatosak, s akikben erős a siker utáni vágy. Problémákra a keresztező vonalak és a láncok utalhatnak, ha azonban a vonal mély és erős, akkor tulajdonosuk úrrá tud lenni a gondjain.
 • mélyről induló általában elégedett, elfogadó emberek tenyerén találunk ilyen formájú életvonalat, azokén, akik nem szeretnek bajt okozni. Az életvonal vastagsága tanúskodhat arról is, hogy széles a családi és a baráti kör.

Tenyérjóslással kapcsolatban keress bátran a 30/408-4484-es telefonszámon, vagy a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken!

A Sorsvonal jellemzői:

 • holddombon eredő sorsvonal azt jelzi, hogy egész életünkben mások rabszolgái leszünk: szerencsénket nem tartjuk saját kezünkben, hanem mások keze irányítja sorsunkat.
 • Tenyér közepe táján kezdődő sorsvonal nehézséges életet jegyez. Végig az egész életen kísérnek gondok, akadályok, örömünk aszályos, míg aggodalmunk oly hosszadalmas, mint az őszi eső.
 • Az életvonalból kiágazó sorsvonal a leggyakoribb. Mindennapi embereket, középszerű sorsokat, lemorzsolt, észrevétlenül elmúló életeket jegyez. Igénytelen, csendes, hétköznapi események kísérnek. Nőknél: közömbös házasság, piaci gond, gyermeknevelés jelvénye.
 • A fejvonalnál eredő sorsvonal ugyancsak az érdektelen, sőt ostoba élet jele. Ezekről az emberekről sohasem írnak regényeket: Legfeljebb annyi történik velük, hogy elrontják a gyomrukat. Születtek, éltek, meghaltak, egy fejfa marad utánuk a temetőben. Ezek az emberek csak harmincéves korukban kezdenek élni.
 • A szívvonalban végződő sorsvonal a leggyakoribb a szívbajosoknál.
 • Holddombból egyenes irányban a szívvonalba haladó sorsvonal a szerencsés házasság vonala. Ezek az emberek többnyire jelentéktelenek, közönségesek. De egy váratlan házasság által mindent megnyernek. S ettől kezdve életük nyugodalmas, gondtalan, zavartalan. Nyolcvan évig élnek, és sohasem kételkednek a feleségükben, még ha megcsalta is őket. Nőknél ez a vonal a késői, az utolsó szerelmet is jelenti. Negyvenesztendős korukban gyulladnak szerelemre, amely boldoggá, boldogtalanná teszi őket. De bármily görcsösen ragaszkodnak szerelmükhöz: legfeljebb anyai szerepet tölthetnek be ideáljuknál.
 • Elmosódott eredetű sorsvonal a szerencsétlen gyermekkor jelvénye.
 • Keresztek, foltok a sorsvonalon a vándorló emberek tulajdonságai. Minden egyes jelecske: életváltozást jegyez. Többnyire utazás áll előttük. Jelez: új feleséget, új otthont, új várost is. – Egyetlen kereszt jelentősége: öröm, amit gyermekeinkben találunk fel.
 • Nagyon rossz jel a kettős sorsvonal. Két életet jelent, amelyet felváltva élünk, nappal egyiket, a másikat álmainkban. Valóságos életünk oly gyötrelmes, hogy legszívesebben menekülnénk belőle az örökös álomba.
 • Ha nem leljük meg tenyerünkön a sorsvonalat, azt jelzi, hogy nem éltünk, nem élünk, csak véletlenül belepottyantunk a világba. A sorsvonal hiánya: szegénység.
 • Skorpió jegyében született embereknél a sorsvonal nagysága, mélyedése jelentékeny, nyomot hagyó életet jelképez. Ikrekben: örömöt gyermekeinkben. Szűzben (nőknél): szerencsés szerelem jele.
 • Úton járónál a sorsvonal haloványsága és ágazatossága asszonyok miatt való kellemetlenség jelvénye. Vigyáznia kell, hogy asszony miatt súlyosabb természetű szerencsétlenség ne érje idegen városban. Mindenesetre az ilyen embernek óvakodni kell egy idegen nőtől, aki veszedelmet hoz.

Tenyérjóslással kapcsolatban keress bátran a 30/408-4484-es telefonszámon, vagy a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken!

A Napvonal (Apolló-vonal, sikervonal, szerencsevonal) jellemzői:

 • Holddombból eredő napvonal a gazdagság jegye.
 • Az életvonalból induló napvonal jelentősége ugyancsak kedvező, de az elért sikert nem magunknak köszönhetjük. Gazdag és előkelő rokonaink támogatása nélkül eredménytelen volna minden küzdelmünk. Bizonyosan boldogulunk az életben, sohasem ismerjük meg a szegénységet és a nélkülözést, de mindig csak mások támogatásával juthatunk előre. Az ilyen jelű férfiak rendszerint asszonyuralom alá jutnak. Útonjáró embernél jó vásárt jelent. András napja után, adventben ugyanez a jóslat: jelez közeli házasodást is.
 • A napvonal a tenyér közepén nagy viszontagságokat, esetleg hosszú utazásokat jelez, amíg vagyoni függetlenségünk elérkezik. Sok verejték, sok sikertelenség, sok keserűség, sok hiábavaló fáradalom, álmatlan éjjel az ára ennek a vagyonnak. Ha a szívvonalban ered a napvonal: késő vénségünk, fehér fejünk, megtört életkedvünk, örömtelenségünk éri meg a gondtalan jólétet, amikor már nem tudunk örvendezni se pénznek, se nőnek, csupán orvosunktól várjuk sorsunk megfordulását.
 • A hosszú, erőteljes, szabályos napvonal látható magas rangot elért férfiak kezén. Jelez: előmenetelt pályájukon és megérdemelt elismerést. Egy jósnő szerint: legalábbis királyi tanácsosságot jelent. Annyi bizonyos, hogy rendjel nélkül nem érünk koporsónkig. – Útonjáró embernél szerencsés szerelem és egyéb ismeretség is következtethető. Szilveszter éjjelén: nagy előhaladást mutat hivatalunkban.
 • Az ágas-bogas, zavaros, elmosódó napvonal gyengeség jelvénye. Jelzi ellenségeink diadalát, irigyeink kaján örömét, gonosz emberek felülkerekedését. E jellel örökös kellemetlenségre számíthatunk boldogulásunkban. Bármiként igyekszünk: haragosaink mindig találnak alkalmat, hogy szorgalmunkat, életmódunkat kigúnyolják. Családi életünkbe konkolyt hintenek; ezek a férfiak örökké kételkednek a nők hűségében, minden névtelen levelet elhisznek, és szerencsétlenek még akkor is, ha özvegyek lettek.
 • Három egyenlő napvonal hírességet jegyez, de nem boldogságot is. Ezek az emberek gyakran sírnak akkor, mikor senki sem látja őket. A hírnevük néha megsegíti őket egy nő szerelmének elérésében, de ez a szerelem nem bizonyul valódinak. Örökösen hiú, öntelt, páváskodó nők környezetét díszítik, és önmagukat vetik meg gyengeségükért. Nőnél nyugtalanságot, hiúságot, elégedetlenséget mutat. Jelez még törvénytelen gyermekeket is.
 • A napvonal vörös színe alázatosság jelvénye. Ha a vörös napvonal a gyűrűsujj alatti dombocskára hatol fel az kedvező. Sok alkalmazkodóképességet, társadalmi ügyességet, érvényesülést jegyez. Ezek az emberek rendszerint alázatosak, jó magaviseletűek és mindenkinek kedvébe járnak, szájíze szerint beszélnek.
 • Csillag a vörös napvonal végén mindennek az ellenkezőjét mutatja.
 • Vagyonunkat elveszítjük, szorgalmunk gyümölcsét nem élvezhetjük, jólétbe sohasem juthatunk, ha a napvonalon kereszt alakú jel mutatkozik.
 • Kos jegyében születettek erős napvonala jó gazdát mutat. Az Ikreknél sok töprengés, álmatlanság jelvénye.
 • Szent Mihály napján születetteknél a mély napvonal szerencsés gazdálkodást jegyez. Szűz havában (nőknél) veszélyességre mutat.
 • Újholdban világra jötteknél a mély napvonal váratlan szerencse.

Tenyérjóslással kapcsolatban keress bátran a 30/408-4484-es telefonszámon, vagy a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken!

A Szerelemvonalak (házasság vonala, kapcsolatvonal) jellemzői:

Fontos vonal ez, mert körülbelül megfejheti életünk folyását. A házasság férfiaknál és nőknél kihatással van az élet minden körülményére. A kisujj melletti és a Merkúr-dombjára haladó szerelmvonalak a tenyérjóslásnál sok minden érthetetlenséget felfed.

A törvényesen kötött házasság vonalai elég hosszúak és mindig jól fejlettek. Nem lehet összetéveszteni egyéb vonalakkal, világosan megmutatják hányszor kötünk házasságot életünkben. Ne ijedjünk meg, ha két-három vonalat veszünk észre kisujjunk alatt. Ezek a vonalak csak akkor jelentőségesek, ha valóban, határozottan fejlettek – ilyenkor aztán kétségbevonhatatlanul mutatják jövőnket; míg az elmosódott vonalacskák csupán azt jegyzik, hányszor terveztünk házasságkötést, amelyet nem valósítottunk meg. Ha valóban komoly volt szándékunk, és a szerelmünk is érdekelt volt, nem csupán csapongásunk: ennek nyomát világosan mutatják a vonalacskák, amelyek a kisujj alatti dombról a szívvonal felé ágazódnak. Mindegyik vonal egy füstbement házasság képe. Nincs kizárva, hogy szenvedtünk is az elmaradt házasságért, de a sorskörülményeket nem győzhettük le. Ezért e vonalacskák nem a csapodárság (nőknél: kacérság) jelvényei. Nem rajtunk múlott, hogy a házasság elmaradt. Tervezett érdekházasságoknak nincs nyomuk. A tenyér csupán a szívbeli vonzalmakra felel.

Tenyérjóslással kapcsolatban keress bátran a 30/408-4484-es telefonszámon, vagy a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken!

A szerelmi házasság félreismerhetetlen jelet mutat a mutatóujj alatti, úgynevezett Jupiter-dombonKereszt mutatja e helyen a szerelmi házasságkötést. Meg kell figyelnünk a kereszt fekvését. Ha a kereszt pontosan a mutatóujj gyökerén fekszik: ifjúkori szerelmünket pecsételjük meg a házasság szentségével. Ezeket a házasságokat rendszerint igen korán kötik, nyomban a törvényes életkor beálltával, de nem ritkán kiskorúak frigyét is ez a jel fedi. A házassági kereszt a domb közepe táján az első, heves ifjúság elmúltával, de még mindig égő szerelemből létrejött házasság képe. Nőknél rendszerint a huszonhatodik életévben, férfiaknál huszonhét esztendős korban jön létre e házasság, ami azonban teljesebb boldogságot jelent, mint a kiskorúak frigye. A domb alatti kereszt egy késői házasság jelvénye. A férfi rendesen negyvenedik éve felé szánja rá magát, hogy ifjúkori ideálját feleségül vegye. A nő nem megy férjhez fiatalon. Mintha már félig-meddig lemondott volna a házasság reményéről. Hervadt szerelem ez, amely a szép őszi napok verőfényéhez hasonlatos. Ritkán mutat gyermekáldást, inkább csendes, megértő együttlét, amely sok akadály, várakozás és türelem után következik. Nemegyszer hosszú távollét előzi meg az ilyen házasságot, és valóban próbára teszi a szívek őszinte érzését. Még különösebb jelentőségű aházassági kereszt, ha az a fej- és életvonal egyesülésénél fekszik. Ilyenkor késői öregkorban részesülünk a házasság szentségében, és hajlott korral találjuk meg boldogságunkat, amelyről lemondottunk. Télidőben meleg kályha, csendes este az ilyen házasság. Bizony hiányzik belőle az ifjúság heve, de boldoggá teszi az öreg kor bölcsessége. Az ilyen emberek többnyire vidéken, falvakban élnek, és hosszú várakozásuk gyümölcsét áhítatos szívvel fogadják.

Tenyérjóslással kapcsolatban keress bátran a 30/408-4484-es telefonszámon, vagy a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken!

 • szerelemvonal megtörése vagy kettévágása egy másik vonal által jelzi, hogy házasságunkban nem leszünk boldogok, és rövidesen elválunk. Az elválás rendszerint annak a hibájából történik, akinek kezén a fentebb leírt jel látható. Nők kezén a kettétört vonalak száma mutatja, hogy hány törvényes férjük lesz életükben. Férfiaknál néha csak hosszadalmas szerelmi viszonyokat jegyeznek a harántvonalak.
 • A boldog házasság jelvénye mindig mély és egyenes vonal. Késő öregségig tartanak e házasságok, és csetepaték nem zavarják. Nyugodt emberek jelvénye, akik a házasságban nyugalmat, csendet, megelégedést keresnek. Jutalmuk puha ágy, csendes meleg, gyermekek. Karácsonykor hálósipka, később érmelegítő.
 • Az özvegységet a szívvonal felé elhajló házasságvonal jegyzi. Az lesz özvegy, akinek kezén a jegy van. A szívvonal felé hajló házasságvonalon mutatkozó pontocska: özvegységünket erőszakos haláleset idézi elő.
 • A halálesetnek jelvénye még a mellék házasságvonalnak feltűnő rövidsége. Ez a rövid vonal első szerelmünknek (esetleg jegyesünknek) korai halálát jegyzi. S erre a szerelemre egész életen át gondolunk. Bármi történik velünk, ennek a halottnak emléke sohase halványodik el. Melankolikus embereknél némi boldogtalanságot jelent. Ez a mély szerelem, amely rossz napjainkban sóhajt lelkünkben. Férfiak kezén az apró házassági vonalak a szerelmi viszonyok kalendáriuma.
 • A nőtlenség vagy vénleányság jelvénye a kisujj alá hajló házasságvonal. Szerencsétlen jegyesség: a kétfelé váló házasságvonal. A tenyér szélén kétfelé váló vonal: mi leszünk a szenvedők.
 • Útonjáró ember ágas-bogas házasságvonala sok balkézről való feleséget jegyez.
 • Északi vidéken lakók mély házassági vonala örök hűség. Délen: nem lankadó, forró szerelem, amely a legkésőbb korig mulattatja a házastársakat. Az egyenlítő táján nagy érzékiség jele. A Balaton mentén csókos házasság. Szent Mihály napján születettembereknél a boldog házasság csak az élet őszén következik el. József napján világra jötteknél: a házasságot korán kötik. Szökőévben heves, de változékony szerelmeskedés.

Tenyérjóslással kapcsolatban keress bátran a 30/408-4484-es telefonszámon, vagy a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken!

A Gyerekvonalak jellemzői:

Nem mindig egyértelműen határozott, néha kérdéses jóslatok, amit a Gyerekvonalak jeleznek.

 • Erősségüktől függően gondoskodó természetre utalnak. Jelzi a gyerekek és a családi élet fontosságát.
 • Szerelemvonalból kiinduló vonalak mutathatják a gyermekek számát.
 • Ha erős kapcsolatvonalból indulnak ki, akkor jelzi, hogy melyik kapcsolatból születhetnek az utódok.
 • Az egyforma erősségű vonalak azonos nemű utódokat mutatnak.
 • mélyebb, erősebb vonalak, fiút a gyengébbek lányt jeleznek. A Szerelemvonalhoz kell hasonlítani az erősségüket.
 • A tenyér széléhez közelebb eső gyerek az elsőszülött, a legtávolabbi a legutolsó.
 • Minél távolabb esnek a vonalak, annál több év telik el a gyerekek születése között.
 • A vonal szokatlan mélysége szoros gyerek-szülő kötödést sejtet.
 • A meg nem született gyerekek vonala halványabb, kevésbé határozott, mint a már megszületetteké.
 • Szigetek a gyerekvonalon egészségügyi problémákat jeleznek.

Tenyérjóslással kapcsolatban keress bátran a 30/408-4484-es telefonszámon, vagy a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken!

A Befolyásvonalak jellemzői:

 • Sorsvonalhoz több apró vonal fut fel a tenyérből, annak a sorsa a nagykiterjedésű környezetét is érdekli.
 • Ha a két vonal egyesülésénél indul a Napvonal, akkor a házasság szerencsével, jóléttel jár.
 • Holddombról indul, utána hirtelen elhajlik és a Sorsvonallal egyesül, akkor a házasság inkább szeszélyen, mint vonzalmon alapszik.
 • A Szerelemvonal a Sorsvonal mellett párhuzamosan fut, az szerencsés, a boldog házasság jele.
 • A Befolyásvonal a Sorsvonallal egyesül és elhajlik kissé, akkor az egyesülés idejében valaki a nagy befolyásának a jele.
 • A jel csak a bal kézen van meg, akkor a befolyás kis mértékben volt viszonzott.
 • jel mindkét kézen megvan, akkor az a kölcsönös befolyás jele. Pl. biztos jele a hosszú jó kapcsolatnak.
 • A Befolyásvonal közelít a Sorsvonalhoz, de nem éri el azt és elhajlik, akkor a kapcsolat a jelnek megfelelő időben megszakad.

Tenyérjóslással kapcsolatban keress bátran a 30/408-4484-es telefonszámon, vagy a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken!

Az Egészségvonal (Merkúr-vonal, Hepatica vagy májvonal) jellemzői:

A jósnők, holdkórosok, a jövőbelátók, médiumok kezén igen kifejlett és a Boszorkányok Háromszögét alkotja a sors- és fejvonallal a tenyér közepén. Ezek az egyének határozottan hetedik érzékkel bírnak, hogy az eseményeket előre meglássák. Néha csak az időváltozások, a hosszú vagy rövidebb évszakok megtudása a képességük – a hosszú teleket, nyarakat szinte teljes biztossággal látják előre -, míg máskor olyan nagyszerű jelenéseik vannak, mint a prófétáknak. Ez a Háromszög már a legrégibb idők óta megfigyelések tárgyát képezte az emberi tenyérben. A félelmetes jövőbelátás gyakran szerencsétlenséget és bánatot hord magával. Nem közönséges lények jelvénye, a legtöbb esetben betegség, korai halál hírnöke.

 • Az egészségvonal – amely a csuklóvonalnál kezdődik és az életvonal mellett húzódik – világosan látható alakjában: jó egészséget, víg kedélyt, jó emésztést és lelki megelégedettséget jelez. Halovány egészségvonal szervezeti gyengeség, betegség, képzelődés és gyötrelem jelvénye.
 • Ritka, mint a fehér holló a egészségvonal, amely a kisujj alatti dombocskáról, Merkúr-dombról indul, és ív alakban eléri a Holddombot. Nagyra hivatott, különös, de nem mindig szerencsés sorsú emberek jelvénye. Nemzetünk megváltói vagy árulói, az emberiség nagy férfiai, vallásalapítók és nagy pápák jelzése. Ilyen egészségvonala volt Luther Mártonnak.
 • Minden kereszt, amely a egészségvonalon található betegség előhírnöke.
 • Szabályos, erőteljes, kétségtelenül felismerhető egészségvonal vidorságot, szellemességet, életrevalóságot és sok barátot mutat. Míg az egészségvonal hiánya: léhaság, könnyelműség, élénkség, nyugtalanság és felületesség jele.
 • A szabálytalan, szakadozott, bizonytalan egészségvonal rosszindulatú ember mutatója. Epés, csúfolkodó, mindenkivel elégedetlen emberek viselik e jelet. Többnyire a negyvenedik esztendőben kezd szakadozni egészségvonalunk, ha időnket hiábavaló munkára fecséreltük. Csalódott, tönkrement, mérges emberek jegye, akiknek barátságát könnyen megnyerhetjük, ha résztvevő szóval közeledünk feléjük.
 • Az egészségvonal jelzi leginkább a betegségeket is. Gyakori hideglelések, gyomorrendetlenségek mutatója a közepén piros és máshol elhalványodó vonal. Ha kettétörik az egészségvonal: tüdőbajt rajzol, amely előbb-utóbb halálunkat okozza. E vonalon is a sötét pontocskák rossz ómenek. Minden pontocska egy nagy betegségnek jelzője. Budai embernél vízbefúlást is jelent.
 • A kettős egészségvonal, mint minden duplikátum a legnagyobb szerencse.
 • Délszaki születésűek, ha egészségvonaluk mellett párhuzamos vonal húzódik egyházi pályára lépnek.
 • Skorpió jegyében születetteknél az erőteljes egészségvonal: vidám asszony barátságát, szerelmét jelzi. Ikrekben rövid, de boldog házasságot. Kosban száműzetést.
 • Útonjáró ember világos egészségvonala zavartalan kedélyt, jó álmot, az utazás iránti előszeretetet és víg ismeretségeket jegyez.
 • Balkezes embernél a határozott egészségvonal éles észt mutat.
 • Szent Iván napján születetteknél annyi feleség, ahány láncszemből áll a vonal.

Tenyérjóslással kapcsolatban keress bátran a 30/408-4484-es telefonszámon, vagy a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken!

A Csuklóvonalak (karperec-vonalak, karkötő-vonalak) jellemzői:

 • Hármas, karperec alakú a késői örömök jelvénye. Jelez öregségünkben való gazdagságot, jótékonyságot, tisztességet, városatyaságot, megbecsülést az egyházközségben.
 • Az egyenes vonal nyugodalmas életet mutat.
 • Láncos, ágas-bogas csuklóvonal van a küzdelmes, sokat fáradozó, nehezen boldoguló emberek kezén.
 • Minden jel, kereszt, vonal a csalódások jele.

Tenyérjóslással kapcsolatban keress bátran a 30/408-4484-es telefonszámon, vagy a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken!

Az Utazásvonal jellemzői:

Minden utazás változást hoz az életben, ezért megmutatkozik a tenyéren is. Nem minden utazás következik be. Van ami csak vágy marad, a tendenciát jelzik a valóság bekövetkezése nélkül.

 • A Holddombról a Jupiter-domb felé induló vonalak szerencsés jelentésűek és nagyobb úttal kapcsolatosak.
 • A tenyérszélről a Holddombra felfutó apróbb vonalak utazásokat jeleznek.
 • Az Életvonalból a Holddombra felfutó vonalak is utazásokat jeleznek.
 • A Csuklóvonalakról a Holddombra tartó vonal utazással függ össze.

Tenyérjóslással kapcsolatban keress bátran a 30/408-4484-es telefonszámon, vagy a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken!

A Vénusz-öv (Vénusz-gyűrű) jellemzői:

 • A középső ujjnál kezdődik és a gyűrűs- és kisujj között végződik. Szerencsétlenek azok a nők, akiknek tenyerén mutatkozik. Soha sem nyugszanak meg a féltékenységtől, a kielégítetlen szenvedélytől; rendesen szerencsétlenül szerelmesek, és féktelen vágyukban ölni is képesek. Őrjöngő düh és elvakult, mindent megvető érzés a főtulajdonságuk. Óvakodjatok e jelzésű nőktől, férfiak!
 • A kettétört Vénusz-gyűrű hűtlenség, őrjöngő érzékiség, fékevesztett szerelmeskedés, vad perverzitás jelvénye. Az elállatiasodott szeretkezés viseli e jelet.
 • Útonjáró nőknél jelent erőszakos halált idegenben.


Written on február 19th, 2012 , Jövendölés

Comments are closed.

Mágia és boszorkányság is proudly powered by WordPress and the Theme Adventure by Eric Schwarz
Entries (RSS) and Comments (RSS).

Mágia és boszorkányság

WICCA Hitvilág